Služby                                Referencie

KontaktLandi
Ing. Ladislav Horváth
92401 Galanta

http://www.landi-projekcia.sk
email: horvath@landi-projekcia.sk
email: landi@landi-projekcia.sk
telefón: 0905468448

Služby- spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia,
- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie,
- spracovanie teplo-technologických častí priemyselných stavieb a ich teplofikácie,
- spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie stavieb,
- vo svojej činnosti máme obsiahnuté stavby rôznym účelom a využitím od jednoduchých stavieb po polyfunkčné objekty, cez administratívne budovy, priemyselné objekty, čerpacie stanice a podobne.
- v rámci našich služieb zabezpečujeme od prípravy podkladov pre projektovú činnosť až po zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,
- v rámci prípravných prác zabezpečujeme geodetické podklady dotknutej lokality s prípadným skutkovým zameraním, taktiež geologický prieskum podložia v rozsahu podľa potreby,
- v rámci samotnej projekčnej činnosti zabezpečujeme stavebnú časť, statické posúdenie stavieb, všetky profesie t.j. zdravotechnických inštalácií, plynoinštalácie, ústredného vykurovania a elektroinštalácie.

Snažíme sa zabezpečovať komplexné riešenia v čo najvyššej kvalite za prijateľných finančných podmienok, s individuálnym prístupom ku každému nášmu zákazníkovi.